Sports pagastos

Saldus novada sporta un veselīga dzīvesveida pasākumu organizatori

PagastsPasākumu organizatorsTelefona nr.E-pasts
Rubas pagastsMārīte Matveja26397736marite.matveja@saldus.lv
Jaunauces pagastsMārīte Matveja26397736marite.matveja@saldus.lv
Jaunlutriņu pagastsLaura Muravka29357112laura.muravka@saldus.lv
Kursīšu pagastsIlzīte Griķe28328320ilzite.grike@saldus.lv
Lutriņu pagastsLaimdota Saulgrieze29360951laimdota.saulgrieze@saldus.lv
Nīgrandes pagastsSanita Stepanova26395507sanita.stepanova@saldus.lv
Novadnieku pagastsMarta Circene22453981marta.circene@saldus.lv
Saldus pagastsĻubova Kapteine29145725luba.kapteine@saldus.lv
Šķēdes pagastsLaura Muravka29357112laura.muravka@saldus.lv
Vadakstes pagastsAgita Bleidele 26174380agita.bleidele@saldus.lv
Ezeres pagastsLiene Šteinberga28771538liene.steinberga@saldus.lv
Zirņu pagastsSarmīte Kaufmane25708749sarmite.kaufmane@saldus.lv
Zvārdes pagastsDiāna Bērzniece29790342diana.berzniece@saldus.lv
Remtes pagastsSaulcerīte Evarsone29404823saulcerite.evarsone@saldus.lv
Blīdenes pagastsSaulcerīte Evarsone29404823saulcerite.evarsone@saldus.lv
Zaņas pagastsIeva Stanka20555907ieva.stanka@saldus.lv
Gaiķu pagastsKristīna Vecpuise25136031kristina.vecpuise@saldus.lv
Pampāļu pagastsLāsma Raude29241751lasma.raude@saldus.lv

 

Sporta zāles un sporta aktivitātes Saldus novada pagastos

PAGASTSVIETA

IEDZĪVOTĀJIEM PIEEJAMIE LAIKI UN AKTIVITĀTES

Rubas pagasts 

Rubas sporta zāle

Adrese: “Kamenītes”, Rubas pagasts, Saldus novads

Par zāles izmantošanu sazināties ar zāles dežuranti/apkopēju: Gina Intaite, tel. nr. 29815596.

Novadnieku pagastsNovadnieku pagasta sporta spēļu un trenažieru zāles

Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads

 • Ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00 zāles atvērtas ikvienam interesentam

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Marta Circene, tel. nr. 22453981.

Ezeres pagasts

Ezeres pamatskolas sporta zāle

Adrese: Centra iela 5, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads

 • Otrdienās no plkst. 18.00-20.00 volejbols, basketbols (atbildīgā Liene Šteinberga).
 • Piektdienās, sestdienās no plkst. 18.00-21.00, iepriekš piezvanot pa tālr.28771538.

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Liene Šteinberga, tel. nr. 63842261.

Ezeres kultūras nama zāle

Adrese: Centra iela 1a, Ezere, Ezeres pagasts, Saldus novads

 

 • No 24.10.2023. otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.30 līdz 18.30 ārstnieciskā vingrošana ar treneri Madaru Dzalbi-Ķenavu (10 nodarbības).
 • Piektdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00 galda teniss, novuss.

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Liene Šteinberga, tel. nr. 63842261.

Kursīšu pagasts

Kursīšu Kultūras nama zāle

Adrese: Kalna iela 1, Kursīši, Kursīšu pagasts

 • No 24.10.2023. otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00 ārstnieciskā vingrošana ar treneri Madaru Dzalbi-Ķenavu (10 nodarbības).

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Ilzīte Griķe, tel. nr. 28328320.

Kursīšu pagasta pārvaldes zāle

Adrese: Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pagasts

 • Ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 – šautriņas, galda teniss u.c. aktivitātes

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Ilzīte Griķe, tel. nr. 28328320.

Svaru zāle Kursīšu pagasta bērnudārza ēkā

Adrese: Kalna iela 7, Kursīši, Kursīšu pagasts

Par telpu un inventāra izmantošanu sazināties ar pasākumu organizatori Ilzīti Griķi, tel. nr. 28328320.
Remtes pagastsRemtes trenažieru zāle

Adrese: “Remtes pils”, Remte, Remtes pagasts, Saldus novads

 • Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00 zāle atvērta ikvienam interesentam

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Saulcerīte Evarsone, tel. nr. 29404823.

Remtes kultūras nama lielā zāle

Adrese: “Kantora ēka”, Remte, Remtes pagasts, Saldus novads

 • Ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00 – vingrošana

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Saulcerīte Evarsone, tel. nr. 29404823.

Zirņu pagastsZirņu pamatskolas sporta zāle

Adrese: Skolas iela 7, Zirņi, Zirņu pagasts

 • Trešdienās no plkst. 17.00 līdz 20.00 zāle atvērta ikvienam interesentam
 • Trešdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 – jogas vingrošana mazajā zālē
 • Piektdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00 – veselības vingrošana
 • Piektdienās no plkst. 19.00 līdz 21.00 zāle atvērta ikvienam interesentam

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Sarmīte Kaufmane, tel. nr. 25708749.

Jaunauces pagastsJaunauces Tautas nama zāle

Adrese: “Tautas nams”, Jaunauce, Jaunauces pagasts, Saldus novads

Par aktivitātēm, telpu un sporta inventāra izmantošanu atbild pasākumu organizatore Mārīte Matveja, tel. nr. 26397736.

Zvārdes pagasts

 

Trenažieru zāle

Adrese: “Striķi”, Striķu ciems, Zvārdes pagasts, Saldus novads

 • Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 zāle atvērta ikvienam interesentam

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Diāna Bērzniece, tel. nr. 29790342.

Vadakstes pagastsVadakstes sporta zāle

Adrese: Krāces 2, Vadakste, Vadakstes pagasts, Saldus novads

 • Piektdienās un sestdienās no plkst. 18.00 līdz 21.00 zāle atvērta ikvienam interesentam

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Agita Bleidele, tel. nr. 26174380.

Blīdenes pagastāPar aktivitātēm atbild pasākumu organizatore Saulcerīte Evarsone, tel. nr. 29404823.
Lutriņu pagastsLutriņu sporta angārs

Adrese: Skolas iela 1, Lutriņu pagasts, Saldus novads

Par sporta angāra zāles izmantošanu sazināties ar atbildīgo: Baiba Dīriņa, tel.nr. 28989565.
Saldus pagastsDruvas sporta nama sporta un trenažieru zāles

Adrese: Vienības iela 14, Druva, Saldus pagasts, Saldus novads

Par zāles izmantošana sazināties ar dežurantu: Zigurds Zeps, tel. nr. 26112616.
Nīgrandes pagastsNīgrandes sporta spēļu zāle

Adrese: “Nīgrandes sporta zāle”, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, Saldus novads

 • Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 17.00 līdz 20.30 zāle atvērta interesentiem, pieejama arī tenisa zāle, trenažieru zāle, novusa zāle un rotaļu istaba bērniem.
 • Trešdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00 – zumbas nodarbības

Par zāles pieejamību arī citos laikos, aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu sazināties ar atbildīgo – sporta pasākumu organizatori Sanitu Stepanovu, tel.nr. 26395507.

Zaņas pagastsZaņas sporta spēļu un trenažieru zāles

Adrese: Zaņas sporta angārs, Baltaiskrogs, Zaņas pagasts

Piektdienās un sestdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 zāle atvērta interesentiem

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Ieva Stanka, tel. nr. 20555907.

Gaiķu pagastsGaiķu Tautas nams

Adrese: “Tautas nams”, Satiķi, Gaiķu pag., Saldus novads

Par aktivitātēm atbild pasākumu organizatore Kristīna Vecpuise, tel. nr. 25136031.
Šķēdes pagastsŠķēdes sporta angārs

Adrese: Šķēde, Šķēdes pagasts, Saldus novads

 • Trešdienās no plkst. 17.30 līdz 19.30 zāle atvērta iedzīvotājiem

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Laura Muravka, tel. nr. 20555907.

Par zāles izmantošanu otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 19.30, piektdienās no plkst. 17.00 līdz 20.00 sazināties ar dežurantu: Dzintars Kinstlers, tel.nr. 25302332.

Pampāļu pagastsPampāļu kultūras nams – trenažieru zāle un citas telpas

Adrese: Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pagasts, Saldus novads

 • Pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 atvērta trenažieru zāle (iepriekš piesakoties pa tālruni 29241751).
 • Pirmdienās no plkst. 16.30 līdz 18.30 un ceturtdienās no plkst. 16.30 līdz 19.30 – novuss, badmintons, galda teniss
 • No 23.10.2023. pirmdienās un trešdienās no plkst. 17.30 līdz 18.30 ārstnieciskā vingrošana ar treneri Madaru Dzalbi-Ķenavu (10 nodarbības).

Par aktivitātēm, telpu un inventāra izmantošanu norādītajā laikā atbild pasākumu organizatore Lāsma Raude, tel. nr. 29241751.

 

 

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: