Kolektīvi

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” jauktais koris “Saldava”

Vadītāja: Ilze Balode
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: 
Saldus Mūzikas un mākslas skolā, Avotu ielā 12A
Kontakti:
29187887

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" jauktā kora "Saldava" kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” sieviešu koris “Varavīksne”

Vadītāja: Evelīna Cielava
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Saldus Mūzikas un mākslas skolā, Avotu ielā 12A
Kontakti: 20243767

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" sieviešu kora "Varavīksne" kopbilde


Saldus Bērnu un jaunatnes centra jauniešu koris “Ameno”

Vadītāja: Diāna Demitere
Iestāde: Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
Adrese: Lielā iela 3b
Kontakti: 29444766

Saldus Bērnu un jaunatnes centra jauniešu kora "Ameno" kopbilde


Ezeres kultūras nama sieviešu koris “Kaprīze”

Vadītāja: Indra Eisule
Iestāde: Ezere kultūras nams
Adrese: Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Kontakti: 27565643

Ezeres kultūras nama sieviešu kora "Kaprīze" kopbilde


Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama sieviešu koris “Nīgrande”

Vadītāja: Sanita Zālīte
Iestāde: Kalnu kultūras nams
Adrese: Kalnu 2, Nīgrandes pag., Saldus novads
Kontakti: 29483306

Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama sieviešu kora "Nīgrande" kopbilde


Novadnieku pagasta sieviešu koris “Draudzība”

Vadītājs: Rolands Kleinbergs
Iestāde: Novadnieku pagasta pārvalde
Adrese: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads
Kontakti: 29227850

Novadnieku pagasta sieviešu kora "Draudzība" kopbilde

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” bērnu deju kolektīvs “Dzīpars”

Vadītāja: Kristīne Bērziņa
Kontakti:  28868685
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Saldus Mūzikas un mākslas skolu ēka, Avotu iela 12A

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" bērnu deju kolektīva "Dzīpars" kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” deju kolektīvs “Kursa”

Vadītāja: Inese Buša
Kontakti:  26017399
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas iela 3

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" deju kolektīva "Kursa" kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Tautas deju ansamblis “Kursa”

Vadītāja: Inese Buša
Kontakti: 26017399
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas iela 3

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" Tautas deju ansambļa "Kursa" kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” Tautas deju ansamblis “Kursa” studija

Vadītāja: Inese Buša
Kontakti: 26017399
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas iela 3 ​​

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" Tautas deju ansambļa "Kursa" studija kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” deju kopa “Bandava”

Vadītāja: Inese Buša
Kontakti: 26017399
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas iela 3 ​​

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" deju kopas "Bandava" kopbilde


Saldus BJC jauniešu deju kolektīvs “Meduslāse”

Vadītāja: Elza Hāzena
Kontakti:
Iestāde: Saldus Bērnu un jaunatnes centrs
Adrese: Lielā iela 3B, Saldus, Saldus nov.

Saldus BJC jauniešu deju kolektīva "Meduslāse" kopbilde


Druvas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs “Vārpiņa” 2 – 4 g.v.

Vadītāja: Aira Nābele
Kontakti: 29145725 (Ļuba Kapteine)
Iestāde: Druvas kultūras nams
Adrese:  Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov.


Druvas kultūras nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs “Vārpiņa” 5 – 6 g.v.

Vadītāja: Aira Nābele
Kontakti: 29145725 (Ļuba Kapteine)
Iestāde: Druvas kultūras nams
Adrese:  Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov.


Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Puzurs”

Vadītāja: Laine Liepa
Kontakti: 63839440
Iestāde: Druvas vidusskola
Adrese: Skolas iela 2, Saldus pag., Saldus nov.

Druvas vidusskolas jauniešu deju kolektīva "Puzurs" kopbilde


Saldus pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs “Druva”

Vadītāja: Ina Jurcika
Kontakti: 29145725 (Ļuba Kapteine)
Iestāde: Druvas kultūras nams
Adrese: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov.

Saldus pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva "Druva" kopbilde


Druvas kultūras nama senioru deju kolektīvs “Druvas seniori”

Vadītājs: Kārlis Ērglis
Kontakti: 29145725 (Ļuba Kapteine)
Iestāde: Druvas kultūras nams
Adrese: Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov.

Druvas kultūras nama senioru deju kolektīva "Druvas seniori" kopbilde


Ezeres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs

Vadītāja: Lija Mickus
Kontakti: 29519292
Iestāde: Ezeres kultūras nams
Adrese: Centra iela 1A, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891

Ezeres kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva kopbilde


Jaunauces pagasta deju kopa 

Vadītāja: Inguna Balcere
Kontakti: 26397736 (Mārīte Leiba)
Iestāde: Jaunauces tautas nams
Adrese: Tautas nams, Jaunauce, Jaunauces pag., Saldus nov.

Jaunauces pagasta deju kopas kopbilde


Lutriņu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Vilks”

Vadītāja:
Kontakti:
Iestāde: Lutriņu klubs
Adrese: Skolas iela 1, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.

Lutriņu pagasta jauniešu deju kolektīva "Vilks" kopbilde


Lutriņu pagasta pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīvs “Sprīdīši”

Vadītāja: Zane Kaunese
Kontakti:  22120747
Iestāde: Lutriņu klubs
Adrese: Skolas iela 1, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov.


Kursīšu pagasta bērnu deju un teātra kolektīvs “Notiņas”

Vadītāja: Ilzīte Griķe
Kontakti: 28328320
Iestāde: Kursīšu pagasta pārvalde
Adrese: Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads, LV-3894

Kursīšu pagasta bērnu deju un teātra kolektīva "Notiņas" kopbilde


Novadnieku pagasta jauniešu deju kolektīvs “Sadancis”

Vadītājs: Dzintars Kaksis
Kontakti: 29164020 (Maija Šulca)
Iestāde: Novadnieku pagasta pārvalde
Adrese: Mežvidi, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.

Novadnieku pagasta jauniešu deju kolektīva "Sadancis" kopbilde


Novadnieku pagasta bērnu deju kolektīvs “Ciecerīte” 3 – 6 g.v.

Vadītāja: Inese Maškova
Kontakti: 27424141
Iestāde: Novadnieku pagasta pārvalde
Adrese: Mežvidi, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.

Novadnieku pagasta bērnu deju kolektīva "Ciecerīte" 3 - 6 g.v. kopbilde


Novadnieku pagasta senioru deju kolektīvs

Vadītāja: Māra Mieme
Kontakti: 29954880
Iestāde: Novadnieku pagasta pārvalde
Adrese: Mežvidi, Mežvidi, Novadnieku pag., Saldus nov.


Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Jumis”

Vadītāja: Ligita Ķiene
Kontakti: 26361275
Iestāde: Kalnu kultūras nams
Adrese: Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov.

Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama jauniešu deju kolektīva "Jumis" kopbilde


Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama senioru deju kolektīvs “Kalndancis”

Vadītāja: Ligita Ķiene
Kontakti: 26361275
Iestāde: Kalnu kultūras nams
Adrese: Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov.

Nīgrandes pagasta Kalnu kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīva "Kalndancis" kopbilde


Pampāļu kultūras nama bērnu deju kolektīvs (vecumā no 13 līdz 15 gadiem)

Vadītājs: Kristīne Treimane
Kontakti: 29398996
Iestāde: Pampāļu kultūras nams
Adrese: Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882

Pampāļu kultūras nama bērnu deju kolektīva (vecumā no 13 līdz 15 gadiem) kopbilde


Zirņu pagasta BDK “Taurenītis”

Vadītāja: Liene Krūmiņa
Kontakti:
Iestāde: Zirņu pagasta pārvalde
Adrese: Sabiedrisko aktivitāšu centrs “Citrons”

Zirņu pagasta pirmsskolas vecuma bērnu deju pulciņa kopbilde

Jaunauces tautas nama sieviešu vokālais ansamblis “Tomēr”

Vadītāja: Ingrīda Petrauska
Iestāde: Jaunauces tautas nams
Adrese: Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
Tālrunis: 63846613

Jaunauces tautas nama sieviešu vokālā ansambļa "Tomēr" kopbilde


Kursīšu pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Allegro”

Vadītāja: Elvīra Luce
Iestāde: Kursīšu pagasta pārvalde
Adrese: Kalna iela 2, Kursīšu pagasts, Saldus novads
Tālrunis: 26209210

Kursīšu pagasta sieviešu vokālā ansambļa "Allegro" kopbilde


Lutriņu pagasta jauktais vokālais ansamblis “Gamma”

Vadītāja: Anete Siltāne
Iestāde: Lutriņu pagasta pārvalde
Adrese: Skolas iela 1A, Lutriņi, Lutriņu pag., Saldus nov., LV-3861
Tālrunis:25956489

Lutriņu pagasta jauktā vokālā ansambļa "Gamma" kopbilde


Saldus pagasta Druvas kultūras nama vokālā grupa “Druvas tonis”

Vadītāja: Dace Tapiņa
Iestāde: Druvas kultūras mans
Adrese: Vienības iela 15-17, Druva, Saldus pag.
Tālrunis: 63839131

Saldus pagasta Druvas kultūras nama vokālās grupas "Druvas tonis" kopbilde


Pampāļu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis  “Dzirkstis”

Vadītāja: Iveta Logina
Iestāde: Pampāļu kultūras nams
Adrese: Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag.
Tālrunis: 29162132

Pampāļu kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa  "Dzirkstis" kopbilde


Vadakstes tautas nama jauktais vokālais ansamblis “Divi krasti”

Vadītāja: Laima Gulaško
Iestāde: Vadakstes tautas nams
Adrese: “Krāces”, Vadakstes pag. Saldus nov. LV- 3895
Tālrunis: 29162132​

Vadakstes tautas nama jauktā vokālā ansambļa "Divi krasti" kopbilde


Vadakstes tautas nama senioru vokālais ansamblis “No sirds uz sirdi”

Vadītāja: Marita Kudiņa
Iestāde: Vadakstes tautas nams
Adrese: “Krāces”, Vadakstes pag. Saldus nov. LV- 3895
Tālrunis: 63846844

Vadakstes tautas nama senioru vokālā ansambļa "No sirds uz sirdi" kopbilde


Zaņas pagasta sieviešu vokālais ansamblis “Lavandas”

Vadītāja: Didzis Jurevics
Iestāde: Zaņas pagasta pārvalde
Adrese: “Zaņas skola”, Zaņas pagasts, Saldus novads
Tālrunis: 25621005

Zaņas pagasta sieviešu vokālā ansambļa "Tik un Tā" kopbilde


Zirņu pagasta vokālais ansamblis “Puķuzirnis”

Vadītāja: Sarmīte Pavilaite
Iestāde: Zirņu pagasta pārvalde
Adrese: “Pagastnams”, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3853
Tālrunis:29990883

Zirņu pagasta vokālā ansambļa "Puķuzirnis" kopbilde


Zvārdes pagasta sieviešu vokālais ansamblis  “Druve”

Vadītājs: Zane Ņukša-Valdmane
Iestāde: Zvārdes pagasta pārvalde
Adrese: “Striķi”, Zvārdes pagasts, Saldus nov., LV-3883
Tālrunis: 

Zvārdes pagasta sieviešu vokālā ansambļa "Druve" kopbilde

Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” kapela “Strops”

Vadītāja: Jolanta Priedniece
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas iela 3, 201. telpa
Tālrunis: 26442783

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" kapelas "Strops" kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” slāvu tautu ansamblis “Živica”

Vadītāja:
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas iela 3
Tālrunis: 

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" slāvu tautu ansambļa "Živica" kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” senioru akordeonistu ansamblis “Akords”

Vadītāja: Tamāra Paure, menedžere: Biruta Blūma
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas 13, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 29491351 (Tamāra), 29857595 (Biruta)

Attēlam ilustratīva nozīme


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” krievu tautas mūzikas ansamblis “Lira”

Vadītājs: Fjodors Krupenkins
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Striķu 28, Saldus, LV-3801
Tālrunis: 29512505

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" krievu tautas mūzikas ansambļa "Lira" kopbilde


Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs” folkloras kopa “Medainis”

Vadītāja: Sarma Ūpe
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Kuldīgas iela 3, 202. telpa
Tālrunis: 29775878

Saldus novada p/a "Saldus TIKS centrs" folkloras kopas "Medainis" kopbilde


Ezeres kapela “Kaimiņi”

Vadītāja: Regina Stonkuviene
Iestāde: Ezeres kultūras nams
Adrese: Kultūras nams, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891
Tālrunis: 27816820 (Liene Šteinberga)

Ezeres kapelas "Kaimiņi" kopbilde


Kalnu kultūras nama kapela “Spēlmaņi” un “Mazie spēlmaņi”

Vadītājs: Artis Šūlbergs
Iestāde: Kalnu kultūras nams
Adrese: Kalnu 2, Nīgrandes pag., Saldus novads
Tālrunis: 29125195

Kalnu kultūras nama kapelas "Spēlmaņi" un "Mazie spēlmaņi" kopbilde


Kalnu kultūras nama popgrupa “Spēlmanīši”

Vadītājs: Artis Šūlbergs
Iestāde: Kalnu kultūras nams
Adrese: Kalnu 2, Nīgrandes pag., Saldus novads
Tālrunis: 29125195

Kalnu kultūras nama popgrupas "Spēlmanīši" kopbilde


Folkloras kopa “Pampāļi”

Vadītāja: Vija Gruze
Iestāde: Pampāļu kultūras nams
Adrese: Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag.
Tālrunis: 26334165

Folkloras kopas "Pampāļi" kopbilde


Folkloras kopa “Ruba”

Vadītāja: Inta Jonuša
Iestāde: Rubas tautas nams
Adrese: “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads
Tālrunis: 29386922

Folkloras kopas "Ruba" kopbilde


Folkloras kopa “Zemturi”

Vadītāja: Sandra Snipke
Iestāde: Druvas kultūras nams
Adrese: Vienības iela 15-17, Druva, Saldus pag.
Tālrunis: 26110797

Folkloras kopas "Zemturi" kopbilde


Folkloras kopa “Zirņi”

Vadītāja: Sarma Ūpe
Iestāde: Zirņu pagasta pārvalde
Adrese: “Pagastnams”, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3853
Tālrunis: 29775878

Folkloras kopas "Zirņi" kopbilde

Saldus Tautas teātris

Vadītāja: Inese Legzdiņa
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Mēģinājumu vieta: Avotu iela 12, Lielā zāle
Tālrunis: 29959590

Saldus Tautas teātra kopbilde


Ezeres kultūras nama amatierteātris “Meduspods”

Vadītājs: Andris Ceļapīters
Iestāde: Ezeres kultūras nams
Mēģinājumu vieta: Ezeres pagasts, Saldus novads, LV-3891
Tālrunis:29459342


Jaunauces jauniešu amatierteātris “Lanselots”

Vadītāja: Inguna Balcere
Iestāde: Jaunauces tautas nams
Mēģinājumu vieta: Jaunauces pagasts, Saldus novads, LV-3893
Tālrunis: 26014296


Jaunlutriņu amatierteātris

Vadītāja: Sandra Medne
Iestāde: Jaunlutriņu tautas nams
Mēģinājumu vieta: Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., LV-3876
Tālrunis:  29707343


Kursīšu pagasta amatierteātris “Kodols”

Vadītājs: Mārtiņš Lagzdons
Iestāde: Kursīšu pagasta pārvalde
Mēģinājumu vieta: Kalna iela 1, Kursīšu pagasts, Saldus novads
Tālrunis: 26133145

Kursīšu pagasta amatierteātra "Kodols" kopbilde


Novadnieku pagasta amatierteātris “Pieskāriens”

Vadītāja: Ilma Kamkovska
Iestāde: Novadnieku pagasta pārvalde
Mēģinājumu vieta: “Mežvidi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads
Tālrunis:26535008


Lutriņu amatierteātris “Atvars”

Vadītāja: Lida Čevere
Iestāde: Lutriņu klubs
Mēģinājumu vieta: Skolas iela 1a, Lutriņi, Saldus novads, LV-3861
Tālrunis: 26111611

Lutriņu amatierteātra "Atvars" kopbilde


Pampāļu kultūras nama dramatiskais kolektīvs

Vadītāja: Ināra Kārkliņa
Iestāde: Pampāļu kultūras nams
Mēģinājumu vieta: Rūpniecības iela 1A, Pampāļi, Pampāļu pag.
Tālrunis: 26334165


Rubas amatierteātris

Vadītāja: Sintija Žukovska
Iestāde: Rubas tautas nams
Mēģinājumu vieta: “Pagastmāja”, Rubas pagasts, Saldus novads
Tālrunis: 26520234

Rubas amatierteātra kopbilde


Saldus pagasta Druvas kultūras nama Druvas amatierteātris

Vadītāja: Ļuba Kapteine
Iestāde: Druvas kultūras mans
Mēģinājumu vieta: Vienības iela 15-17, Druva, Saldus pag.
Tālrunis: 29145725

Saldus pagasta Druvas kultūras nama Druvas amatierteātra kopbilde


Šķēdes Dailas teātris

Vadītāja: Daila Medne
Iestāde: Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Mēģinājumu vieta: Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov., LV-3875
Tālrunis: 25435835


Jaunlutriņu amatierteātris

Vadītāja: Sandra Medne
Iestāde: Jaunlutriņu tautas nams
Mēģinājumu vieta: Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., LV-3876
Tālrunis:  29707343


Amatierteātris “Vadakste”

Vadītāja: Inta Jonuša
Iestāde: Vadakstes tautas nams
Mēģinājumu vieta: “Krāces”, Vadakstes pag. Saldus nov. LV- 3895
Tālrunis:  63825593

Amatierteātra "Vadakste" kopbilde


Zaņas pagasta senioru amatierteātris 

Vadītāja: Lāsma Rudovica
Iestāde: Zaņas pagasta pārvalde
Mēģinājumu vieta: “Zaņas skola”, Zaņas pagasts, Saldus novads
Tālrunis:  25621005


Zirņu amatierteātris

Vadītāja: Sarmīte Kaufmane
Iestāde: Zirņu pagasta pārvalde
Mēģinājumu vieta:sabiedrisko aktivitāšu centrs “Citrons”, Zirņu pag., Saldus nov., LV-3853
Tālrunis:  27484711​

Zirņu amatierteātra kopbilde


Zvārdes pagasta amatierteātris “Karamele”

Vadītāja: Sintija Krūza
Iestāde: Striķu kultūras nams
Mēģinājumu vieta: “Striķi”, Zvārdes pagasts, Saldus nov., LV-3883
Tālrunis:  26426788

Zvārdes pagasta amatierteātra "Karamele" kopbilde

Tautas lietišķās mākslas studija “Saldus”

Vadītāja: Agrita Rimkus
Tel: 26553947
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”


Lutriņu pagasta radošā studija

Vadītāja: Dace Eglīte Zīrupa
Tel:26196646
Iestāde: Lutriņu pagasta pārvalde

Ilustratīvs attēls - Lutriņu pagasta radošā studija


Novadnieku pagasta Lietišķās mākslas pulciņš

Vadītāja: Anda Šivaščenko
Tel: 29336391
Iestāde:Novadnieku pagasta pārvalde


Novadnieku pagasta tradicionālās lietišķās mākslas pulciņš (aušana)

Vadītāja: Agrita Rimkus
Tel: 26553947
Iestāde: Novadnieku pagasta pārvalde


Novadnieku pagasta kokapstrādes pulciņš

Vadītājs: Ivo Zariņš
Tel:29163118
Iestāde: Novadnieku pagasta pārvalde


Saldus pagasta Druvas amatnieku centrs

Vadītāja: Zinta Vārpiņa
Tel: 29336391
Iestāde: Druvas kultūras nams


Zaņas pagasta lietišķās mākslas pulciņš 

Vadītāja: Agrita Rimkus
Tel:2655394
Iestāde:Zaņaspagasta pārvalde

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupa

Vadītāja: Aiva Šteina
Iestāde:Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Tūristu iela 7
Tālrunis: 29738726

J. Rozentāla Saldus mākslinieku grupas kopbilde

Pūtēju orķestra ansamblis “Saldus”
Vadītājs: Uldis Kuncis
Iestāde:Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Avotu iela 12a
Tālrunis: 26420755

Pūtēju orķestra ansambļa "Saldus" kopbilde

Saldus pensionāru biedrības senioru deju kopa “Ciecerīte”

Vadītāja: Rasma Liekmane
Kontakti: 26567692
Iestāde: Saldus novada p/a “Saldus TIKS centrs”
Adrese: Saldus pilsētas pensionāru biedrības zālē

Saldus pensionāru biedrības senioru deju kopas "Ciecerīte" kopbilde


Jaunlutriņu senioru deju kopa “Senleja”

Vadītāja: Rasma Liekmane
Kontakti: 26567692
Iestāde: Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Adrese: Upes iela 4, Jaunlutriņi, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., LV-3876

Jaunlutriņu senioru deju kopas "Senleja" kopbilde


Šķēdes deju kopa “Pogas”

Vadītāja: Rasma Liekmane
Kontakti: 26567692
Iestāde: Apvienotā Jaunlutriņu un Šķēdes pagastu pārvalde
Adrese: Skolas iela 11, Šķēde, Šķēdes pag., Saldus nov., LV-3875

Šķēdes deju kopas "Pogas" kopbilde


Kal-Nu zaļo raganiņu interešu klubs

Vadītāja: Ligita Ķiene
Kontakti: 26361275
Iestāde: Nīgrandes pagasta pārvalde
Adrese: Kalnu iela 2, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898

Lūdzu atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Jūsu Tīmekļa pārlūks nespēj pilnvērtīgi attēlot šo lapu, jo šī lapa ir būvēta balstoties uz moderniem Tīmekļa standartiem. Lai apskatītu šo lapu, aicinām Jūs izvēlēties kādu no modernajiem Tīmekļa pārlūkiem, kas pieejami zemāk.

Bezmaksas pārlūkprogrammas - visas pārlūkprogrammas nodrošina vienādas pamatfunkcijas un ir viegli lietojamas. Izvēlieties, kuru pārlūkprogrammu vēlaties lejupielādēt: